Człowiek jest zamożny nie tylko wtedy, gdy liczy pieniądze. Tak samo jesteśmy szczęśliwi nie tylko wtedy, gdy zdajemy sobie z tego sprawę. W jaki sposób możemy opisać „szczęście”?

By zdefiniować pojęcie abstrakcyjne, często je idealizujemy. Później nieraz okazuje się, że nie do końca opis danego słowa odpowiada rzeczywistości. Podobnie jest ze szczęściem. Możemy określić je jako „trwałe zadowolenie z całości życia” albo „cel życia człowieka”.

To nieprawda, że niektórzy nie dążą do szczęścia. To nasza uniwersalna wartość, pod płaszczykiem której mogą znajdować się bardzo różne sformułowania i wyrazy. Niektórzy osiągają szczęście dzięki korzystaniu z przyjemności życia, inni natomiast zamykają się w klasztorach i chcą się modlić w samotności. Są także i tacy, którzy odnajduja swoje powołanie podczas kontaktu z innymi ludźmi. Każdy do tego dąży i nieraz w różny, absolutnie odmienny sposób.

Jaka jest Twoja definicja szczęścia?

Tags