Zagospodarowanie odpadów to temat szeroko poruszany od wielu lat. Zanieczyszczenia spowodowane nieprawidłowym traktowaniem odpadów to jeden z największych problemów cywilizacyjnych, a obecne wydarzenia wcale nie ułatwiają działań, które miałyby poprawić sytuację. Zagospodarowanie odpadów jest oczywiście uwarunkowane również prawnie.

W Polsce za regulacje w tej kwestii odpowiada prawo unijne i ustawa krajowa z 2012 roku. Z tego względu każde przedsiębiorstwo, które w procesie produkcji wytwarza odpady, jest zobowiązane do zagospodarowywania ich w określony sposób. Jednak to coś, co po prostu warto robić, ponieważ odpady są zwyczajnie niebezpieczne dla środowiska i człowieka.

Zagospodarowanie odpadów spożywczych

Firmy, które zajmują się przetwórstwem, ale również właściciele sklepów wielkopowierzchniowych i sieci, regularnie spotykają się z problemem gromadzenia odpadów spożywczych. Jeśli w porę nie poddamy ich utylizacji, staną się świetnym miejscem dla rozwoju bakterii i chorób niebezpiecznych dla człowieka i zwierząt. Przeterminowane produkty mogą wydzielać niebezpieczne toksyny, np. jad kiełbasiany. Dlatego zagospodarowanie odpadów w sposób profesjonalny i przede wszystkim w odpowiednim czasie to bardzo ważna kwestia.

Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych

Najbardziej szkodliwe dla środowiska, ale również zdrowia i nawet życia człowieka, są tzw. odpady niebezpieczne. W związku z tym prawo ściśle określa, co należy z nimi robić i kto ma za to odpowiadać. Europejska umowa ADR, określająca zasady transportu odpadów niebezpiecznych, mówi o tym, że każde przedsiębiorstwo powinno mieć doradcę ADR wyznaczonego do kontroli procesu zagospodarowania tego typu odpadów. Jednak na szczęście nie musi to być osoba bezpośrednio zatrudniona w firmie, a np. zewnętrzny specjalista, który zajmuje się tego typu działalnością.

Zagospodarowanie odpadów z pomocą profesjonalistów

Firma Eko.Recycling ma 13-letnie doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. Zapewnia profesjonalne i zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. Posiada wyspecjalizowaną placówkę zaopatrzoną w narzędzia, które umożliwiają zagospodarowanie odpadów przemysłowych oraz regenerację opakowań. Możliwy jest również odzysk odpadów opakowaniowych. W kwestiach transportu Eko.Recycling oferuje szeroką flotę dedykowanych narzędzi przewozowych, takich jak np. pojazd ascenizacyjny. Profesjonalna obsługa dba o to, by każda usługa była pomyślana odpowiednio z uwzględnieniem oczekiwań każdego Klienta. Sama usługa odbioru przebiega w taki sposób, by zminimalizować zagrożenie dla środowiska naturalnego przy jednoczesnym odzysku surowców w jak największym stopniu.

Zadbaj o bezpieczeństwo i prawidłowe zagospodarowanie odpadów

W związku z panującymi trudnościami, przedsiębiorcy często muszą podejmować trudne decyzje, by utrzymać swój biznes na powierzchni. Zwłaszcza teraz ważne jest zaufanie do kontrahentów i pewność, że usługi zostaną wykonane profesjonalnie. Eko.Recycling gwarantuje kompleksową obsługę w kwestii transportu i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych.