Noetyka pozwoli poznać sekrety stworzenia Wszechświata. Łączy w sobie filozofię i fizykę kwantową, której teorie ujawniają prawdy, których się nie spodziewaliśmy. Wokół tej nowej dzidziny nauki pojawia się wiele kontrowersji. Sami fizycy mają różne opinie na jej temat. A to za sprawą rosnącego trendu rozwoju osobistego i filmów pokroju Sekretu.

Dzisiaj nie znajdziemy definicji noetyki w polskiej wikipedii. Jedynymi źródłami wiedzy są zagraniczne strony i powieść Dana Browna Zaginiony symbol.

Co wiemy o noetyce?

Jak na razie posiłkujemy się zawartością witryny noetyka.pl:

Czym jest noetyka? Najtrafniej należałoby powiedzieć, że noetyka jest pewnym rodzajem poznania, a mianowicie takie uchwycenie jakiegoś zjawiska, jakiejś rzeczy, czy jakiejś osoby, w którym odsłania się ich istota, ich głęboka prawda. Chodzi tu o prawdę w jej klasycznym rozumieniu jako zgodność poznania z rzeczywistością. Noetyka bowiem – jak bezbronnie wierzymy – dociera do świata bardziej rzeczywistego niż ten, w którym poruszamy się na co dzień. Ujmuje prawdy niewymazywalne i nieprzemijalne. Poznaje to, co jest, a nie to, co staje się i zanika.
http://noetyka.pl/

Czy istnieje wspólna platforma porozumienia pomiędzy nauką, religią, filozofią? Niektórzy uważają, że tak. Należy postawić sobie pytanie, jakie argumenty stoją za tym,  że sama myśl wpływa, albo nie wpływa na zachowanie się materii i na sytuacje w naszym otoczeniu? Czy wszystko dookoła składa się z energii? Jakie znacie wiarygodne źródła informacji na ten temat?

Tags