„Temperament – jest to wrodzona skłonność do właściwej sobie wrażliwości i reakcji.
Wrażliwość – szybka i powolna.
Reakcja – to właściwości trwania danego bodźca w naszej świadomości.”

Choleryk – posiada szybką wrażliwość i trwałą reakcję.
Zalety: bystry umysł, instynkt władztwa, silna wola.
Wady: pycha, gniew, obojętność.
Kształcenie: filozoficzna wiedza, stałość, konsekwencja.

Sangwinik – posiada szybką wrażliwość a przejściową reakcję.
Zalety: szczerość, serdeczność, optymizm.
Wady: powierzchowność, niestałość, pozorowanie.
Kształcenie: filozoficzna wiedza, stałość, konsekwencja.

Melancholik – wrażliwość powolna, trwała reakcja.
Zalety: refleksja, uczciwość, opanowanie.
Wady: brak decyzji, kompleks niższości, pesymizm.
Kształcenie: bezgraniczna wiara, konsekwencja, system wartości.

Flegmatyk – powolna wrażliwość, przejściowa reakcja.
Zalety: systematyczność, równowaga, pracowitość.
Wady: zmysłowość, lenistwo, łakomstwo.
Kształcenie: filozoficzna wiedza, optymizm, czystość.

Zdobywając zalety, eliminując wady osiągasz chrześcijański charakter.

Tags