Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. (Mk, 11:24, BT)

I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie prosić będziecie. (Mk, 21:22, BT)

Tags