Jim Rohn, mówca motywacyjny i jeden z czołowych filozofów biznesu zadaje 3 podstawowe pytania prowadzące do osobistego sukcesu.

Tags