Giętkość umysłu niesie ze sobą szczęście. Stałość w zamiarach przynosi wielkie zyski.

Tags