Nie zawsze otrzymujemy to, czego chcemy. Jednak jak często dostajemy coś tak wspaniałego, czego byśmy się w życiu nie spodziewali… Pewnego czasu w Rzymie, za rządów Tyberiusza, ojciec dwóch synów miał sen… Anioł mówił, że słowa jednego będą znane i powtarzane przez wieki. Warto dodać, że jeden syn był doskonałym poetą.

Kiedy ojciec się obudził, dziękował Bogu za tę przepowiednię.

Czasy mijały… Poszedł do Nieba, a w nagrodę, że był za życia sprawiedliwy, Anioł zgodził się spełnić jego jedno życzenie. Ojciec poprosił, by mógł zobaczyć i posłuchać syna, na temat którego miał sen.

Jednak okazało się, że… jego poematy zniknęły razem ze zmianą rządów. Jego drugi syn był setnikiem, który usłyszał plotki o nadejściu pewnego Rabbiego. Pobiegł do Niego, gdyż jego sługa był chory. Przecisnął się i dotarłszy na miejsce ukląkł. Rzekł: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.”

Na podstawie fragmentu Alchemika. (Paulo Coelho)

Tags