Pokora

Uczestniczyłem kiedyś w wielu szkoleniach motywacyjnych i warsztatach NLP. Rozbudziły one moje emocje i wpłynęły pozotywnie na moje życie. Uczyłem się technik perswazji i wywierania wpływu, zwiększania efektywności własnej i wiary we własne siły. Kiedy głębiej wszedłem w ten temat zobaczyłem, że wiele osób potrafi przesadzić nawet z tak niewinną rzeczą, jak szkolenie…