Desyderata… inspiruje…

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.

Życzenia wielkanocne 2008

„Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” (Apokalipsa Św. Jana, 5.13) „Pan jest pasterzem moim, nie brak mi niczego.” Wszystkiego najlepszego, szczęścia i spełnionych marzeń z okazji Wielkanocy. Odnowy duchowej i prawdziwego doświadczenia Boga. Amen (hebr. „niech się stanie”).

Jak życie zaskakuje…

Nie zawsze otrzymujemy to, czego chcemy. Jednak jak często dostajemy coś tak wspaniałego, czego byśmy się w życiu nie spodziewali… Pewnego czasu w Rzymie, za rządów Tyberiusza, ojciec dwóch synów miał sen… Anioł mówił, że słowa jednego będą znane i powtarzane przez wieki. Warto dodać, że jeden syn był doskonałym poetą.