Życzenia wielkanocne 2008

„Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” (Apokalipsa Św. Jana, 5.13) „Pan jest pasterzem moim, nie brak mi niczego.” Wszystkiego najlepszego, szczęścia i spełnionych marzeń z okazji Wielkanocy. Odnowy duchowej i prawdziwego doświadczenia Boga. Amen (hebr. „niech się stanie”).