Odpowiedzialność

Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Powtarzamy to na każdej Mszy Świętej zdając sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. Bez względu na warunki otoczenia, na innych ludzi i złośliwość rzeczy martwych. Cokolwiek się stało, my stajemy za to przed Stwórcą. Nie sąsiad Cię zdenerwował, tylko Ty dałeś się […]

Papież Wolności. Słowa. Myśli. Czynu.

„Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok: Którędy […]